Start 2 Tennis in Corona-tijden

Start2Tennis in Corona-tijden bij TCBoutersem.

Het is gelukt! Er mag terug, weliswaar in beperkte mate, getennist worden.
De federale overheid laat, onder ZEER strikte voorwaarden tennissen toe en de gemeente heeft het uiteindelijke fiat gegeven.

Zoals de overheid, zal ook voor onze zomerleden een aanbod voor lessen in fasen volgen.

Vanaf 18/05 zou de overheid kunnen beslissen om groepslessen en dubbelspel toe te laten, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden. Er is echter GEEN enkele garantie!
Toch willen we proactief te werk gaan en een eerste stap zetten tot organisatie van nieuwe Start2Tennis voor volwassen beginners.
Daarom:

  • Voor 4 volwassen personen, telkens 2 aansluitende uren;
  • Op dinsdag- of donderdagavond;
  • Periode: dinsdag 25/05 tot donderdag 02/07 (6 weken);
  • Kosten: € 100 + € 20 verplichte Tennis Vlaanderen verzekering;
  • Inschrijvingen uitsluitend via www.tcboutersem.be  tot 20/05.

De maatregelen voorgeschreven door Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be, én opgehangen aan kantine) moeten STRIKT opgevolgd worden door spelers én trainers!

  Start 2 Tennis 2020  
Lesnr. Dinsdag Donderdag
1 26 mei 28 mei
2 2 juni 4 juni
3 9 juni 11 juni
4 16 juni 18 juni
5 23 juni 25 juni
6 30 juni 2 juli
reserve 7 juli 9 juli